• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Sultan IV. Mehmed’in Av Merakı

Sultan IV. Mehmed’in Av Merakı

HABERLER | 27 Mart 2015 - 16:12

 

Osmanlı sultanlarının on dokuzuncusudur IV. Mehmed. 1648-1687 yılları arasında hükümdarlık yapan IV. Mehmed’in av merakı çok küçük yaşlarda başlamıştı. 9-10 yaşlarında iken onunla ilgilenen devlet erkanı tarafından düzenlenen av eğlencelerini seyreden padişah, büyüdüğünde ise bu merakı bir tutkuya dönüşmüştür. Yanına aldığı onca insanla haftalarca süren ev gezileri düzenlemiştir. Aslında Osmanlı padişahlarının çoğu avcılığa önem verirdi. Hatta 16. yüzyıldan beri sultanların yazın Edirne’ye yerleşmesi ve ayrıca oraya ava gitmesi bir gelenekti. Ama Sultan IV. Mehmed’in avcılığa olan düşkünlüğü, lakabı “Avcı Mehmet” olacak kadar fazla idi. Öyle ki bir av tutkunu olarak tanınan Sultan IV. Mehmed, av merakı yüzünden devlet işleriyle ilgilenmemiş vaktinin çoğunu avlanarak geçirmiştir.

 

AVCI MEHMED’İN EDİRNE’YE AVA GİDİŞİ…

“Avcı” diye anılan Sultan IV. Mehmed’in 24 Eylül 1957 tarihinde büyük bir kalabalık eşliğinde Edirne’ye ava gidişi ise çok büyük bir gösteriye sahne olmuştur. O yıllarda İsveç Kralı X.  Carl Gustaf, İsveç’in Transilvanya (Erdel) ve Polonya’daki çıkarlarına ilişkin olarak ülkenin Osmanlı İmparatorluğu’na ve Babiali’ye karşı dostane niyetler beslediğini göstermek üzere Claes Ralamb’ı büyükelçi olarak IV.Mehmed’in yanına göndermiştir. İstanbul’a gönderilen ilk İsveç büyükelçisi olan Claes Ralamb,

Sultan Mehmed’in Edirne’ye ava gidişini,  bir ressama resmettirmiştir. Böylece bu tarihi anı, 20 adet yağlıboya tablolarıyla ölümsüzleşmişti. Ve hatta Ralamb da İstanbul’da bulunduğu süre zarfında tuttuğu günlükte bu anı kaleme almıştır.

20 tablonun 16’sı ilk defa İsveç dışında ülkemizde “XVII. yüzyılda İsveç Büyükelçisi Claes Ralamb’ın yaptırdığı tablolarla Avcı Mehmed’in Alay-ı Hümayunu” adıyla Pera Müzesi’nde sergilenmiştir. Bütün resimlerin eni 122 cm.; boyu ise 133-203 cm. arasında değişen tabloların her biri A’dan U’ya kadar harflerle numaralandırılmıştır. Tabloların alt kısmındaki beyaz tomarlarda ise İsveç dilinde siyah, kaligrafik yazılar ile alay-ı hümayunda saray eşrafından kişiler ve görevleri açıklanmıştır. İşte Ralamb’ın yaptırdığı Sultan IV. Mehmed’in ava gidişinin resimleri ve günlüğünden dökülen kelimeler...

Tablo P
1- Padişahın at kuyruğunun kılından yapılma sancağına hünkâraltı tuğu denir. Bunlar

6 taneydi.

2- Çeşitli tarikatlardan dervişlere “şeyhler” denir.

3- Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere emir denir.

4- Padişah ahırlarını yöneten görevliye imrahor denir.

5- İçine Kur’an konulan küçük mabedi taşıyan deve ve seferdeyken padişahın namaz...

Tablo R
1- Vezirin ulaklarına peyk denir.

2- Sadrazam (…) Padişah (…)

4- Padişahın cüceleri 8 kişiydi.

5- Padişahın av köpeklerini yetiştirenlere samsoncular denir.

Tablo S
1- Padişahın ulaklarına peyk denir.

2- Avı yöneten kişiye zağarcı denir.

3- Peyklerin en büyük zabitine peykbaşı denir.

4- Okçulara solak denir.

5- Padişah

6- Okçuların başına solakbaşı denir.

7- Solakbaşıların ‘teğmenine’ solaklar ağası denir.

8- Padişahı koruyan görevliye silahtar ağa denir.

9- Padişahın hizmetindeki görevliye çuhadar denir.

10- Padişahın hizmetindeki atlı görevliye “rikch (…)tar” (rikaptar) denir.

Tablo T
1. Kapıağası saraydaki bütün erkeklere kumanda eder ve kendisi de hadımdır.

2- Akağalar’dan biri. Sayıları 100(…). Has oda görevlilerine hasodalı denir. Bunlar 40

kişidir.

4- Av kuşlarını yetiştirenlere doğancılar denir. Bunlar 200 kişidir.

5- Sancaklar.

6- Alayda müzik yapan topluluğa “mehterhane” (mehter) denir. Altı bakır veya

pirinçten, kazan biçimindeki büyük davullara “kösler” denir.

 

Herhangi bir yorum yapılmadı, ilk yorumlayan siz olun
Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır..
 
 
Yukarı