• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul Müziği Makam Günleri 2. Gün-İnci Çayırlı

İstanbul Müziği Makam Günleri 2. Gün-İnci Çayırlı

Etkinlik Adı
:
İstanbul Müziği Makam Günleri 2. Gün-İnci Çayırlı
Tarih
:
25 Mayıs 2015 / 20:00
Yer
:
Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Türk ve yabancı müzik tarihçilerinin yazdıklarına göre İstanbul 1453 yılındaki fetihten itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun bitişine kadar süren zaman içinde doğu dünyasının en önemli müzik merkezi olmuştur.

İstanbul’a Bizans’tan miras kalan Ortodoks kilise müziği, daha başkent olmadan evvel Osmanlı Padişahlarına hediye edilen örneğin Semerkand’dan Edirne’ye kadar seyahat edilerek Sultan II. Murad’a sunulan Abdülkadir Merâgi’nin Makasıdü’l Elhan’ı gibi eserler adeta İstanbul’un gelecek dörtbuçuk asır boyunca sadece imparatorluğun değil müziğinde başkenti olacağının habercisidirler.

Fetihten sonra ise bazıları kendi isteği  bazıları davetle İran, Azerbaycan ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden yeni başkente gelen müzisyenler, sarayın müziğe yakın ilgisi, fetihin üzerinden elli yıl geçmeden şehirde kurulmaya başlanan mevlevihaneler, enderun,  bestekâr sultanlar, Türk ve gayrı müslim bestekârlar, icracılar, bunların yanında müziği destekleyen birinci unsur olan edebiyatçılar, güfte mecmuaları, nazariyat kitapları, mehter, mızıkay-ı humayun ve daha saymadığımız bir çok ekten İstanbul’da Osmanlı müzik geleneğinin kurulması ve devamı aşamasında büyük rol oynamışlardır.

1900 lü yılların başından sonra ise Dârü’l Elhân, Şark musıki cemiyeti başta olmak üzere diğer cemiyetler, çeşitli özel konaklardaki müzik icraları, taşplaklar, ilerleyen yıllarda radyo, devlet korosu ve konservatuvar  geleneğin yaşamasını ve günümüze aktarılmasını sağlamışlardır.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği çok rahatlıkla “İstanbul Müziği” başlığı ile isimlendirebileceğimiz bütün bu uzun serüveni ve İstanbul müziğinin en önemli bölümünü oluşturan “Makam” ları iki gün sürecek olan bir festivalle sanat severlerin ilgisine sunuyor.

Konuşmacılar:
Prof. Tanburi Necdet Yaşar
Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu
Adil Feridun Öney
Ferruh Gencer
Refik Hakan Talu
"Etkinliğimiz Ücretsizdir."
CRR Türk Müziği Topluluğu Konseri   “III.Selim’in Makam Dünyası” 
Solist: İnci Çayırlı 

Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğunun festivalin ilk günü için hazırladığı konserinin başlığı “III.Selim’in makam dünyası”.

III. Selim Osmanlı İmparatorluğunun 28. Padişahıdır.

Sanata özellikle Türk Müziğine karşı büyük bir ilgisi vardır. Abdülbâki Nasır Dede, Vardakosta Seyit Ahmet Ağa, Küçük Mehmet Ağa, Numan Ağa, Hamparsum, Şakir Ağa, Abdülhalim Ağa, Emin Ağa, Kömürcüzade Hafız, Sadullah Ağa, Tanburi İzak gibi müzik tarihimizin en başta gelen isimleri onun döneminin bestekârlarıdır.

Kendisi Tanburi İzak’tan Tanbur çalmayı öğrenmiştir, aynı zamanda Neyzendir.

Türk Müziği tarihi içinde başlı başına bir ekol olarak kabül edilen  III.Selim devrinin en önde gelen iki ismi ise hiç şüphesizki Hammamizâde İsmail Dede Efendi ve Şeyh Galib’dir.

III.Selim Şeyh Galib’in yakın arkadaşıdır, Galata Mevlevihanesinde sohbetler yapmışlardır hatta onun zamanında Galata Mevlevihanesi büyük bir tamir görmüştür. Hammamizâde İsmail Dede’de ilk defa saraya III.Selim’in zamanında girmiştir.

Nevabuselik, Arazbarbuselik, Nevakürdî, Suzidilara,  Pesendide, Şevkefza, Hicazeyn,Hüseynîzemzeme, Rast-ı cedid makamlarını terkip eden III.Selim çeşitli makamlardan bir çok değişik formda ve usulde eserler bestelemiştir.

III.Selim Şiirlerinde İlhâmi mahlasını kullanmış bu şiirleri bir divanda toplamış ve bazı eserlerini kendi şiirlerinden bestelemiştir.

Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu bu konserinde büyük çoğunluğu III.Selim’in olan eserleri seslendirecek olup konsere solist olarak günümüzün önemli  icracılarından hoca, ses sanatçısı, koro şefi Sayın İnci Çayırlı katılacaklardır.

Herhangi bir yorum yapılmadı, ilk yorumlayan siz olun
Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır..
 
 
Yukarı